O NAS

Facebook
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Osoby zainteresowane naborem i wolnymi miejscami w naszej placówce prosimy o kontakt z sekretariatem.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do zadań MOS należy: 

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]  eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]  umożliwienie wychowankom zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz pomoc przy wyborze szkoły w celu dalszego kształcenia,
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]  przygotowanie wychowanka do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówka koedukacyjną przyjmującą dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie skierowani przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
 1) na wniosek rodziców / opiekunów prawnych, na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  2) wobec których Sąd Rodzinny orzekł o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

WYPOSAŻENIE POTRZEBNE DO MOS :1 zdjęcie legitymacyjne 

 • 2 komplety pościeli : poszwa na kołdrę140cm x 200cm, prześcieradło, powłoczka na poduszkę, 
 • ręczniki, bielizna lub piżama do spania, 
 • przybory toaletowe, 
 • bielizna i odzież wierzchnia na zmianę
 •  proszek, płyn lub kapsułki do prania,
 •  leki stałe z aktualnym zleceniem lekarskim informującym o sposobie podawania oraz kopia ostatniego wypisu ze szpitala z ewentualnymi zaleceniami, 
 • leki doraźne (przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na ból gardła) z pisemną informacją rodzica/ opiekuna prawnego jak podać w razie potrzeby, 
 •  obuwie domowe,
 •  obuwie na salę gimnastyczną 
 • kosmetyczka na depozyt, np. telefonu, 
 • portmonetka do kieszonkowego, 
 • strój na wych. fizyczne, 
 • kąpielówki, 
 • plecak szkolny, 
 • wyprawka szkolna

Wniosek rodzica o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie

wniosek_rodzica